Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Petr Zemánek (19.10.2017)

vo štvrtok 19.10.2017 o 14:00 hod. v miestnosti M/223


12. 10. 2017 14.57 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci: Petr Zemánek (Masarykova univerzita, Brno) 

Názov prednášky: Discrete symplectic system and self-adjoint extensions

Termín: 19.10.2017, 14:00 hod., M/223


web: http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/forum/viewforum.php?f=2