Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Marek Fila (2.5.2019)

vo štvrtok 2.5.2019 o 14:00 hod. v miestnosti M/223


25. 04. 2019 13.48 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci: Marek Fila

Názov prednášky: Lack of smoothing for bounded solutions of a semilinear parabolic equation

Termín: 2.5.2019, 14:00 hod., M/223


Abstrakt:
We study a semilinear parabolic equation that possesses global bounded weak solutions whose gradient has a singularity in the interior of the domain for all t>0. The singularity of these solutions is of the same type as the singularity of a stationary solution to which they converge. This is a joint work with Johannes Lankeit.

Stránka seminára