Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Johannes Lankeit (7.3.2019)

vo štvrtok 7.3.2019 o 14:00 hod. v miestnosti M/223


04. 03. 2019 10.05 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci: Johannes Lankeit

Názov prednášky: Continuation beyond interior gradient blow-up in a semilinear parabolic equation

Termín: 7.3.2019, 14:00 hod., M/223


Abstrakt:
It is known that there is a class of semilinear parabolic equations for which interior gradient blow-up (in finite time) occurs for some solutions. We construct a continuation of such solutions after gradient blow-up. This continuation is global in time and we give an example when it never becomes a classical solution again. This is a joint work with Marek Fila.


Stránka seminára