Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Johannes Lankeit (6.2.2020)

vo štvrtok 6.2.2020 o 14:00 hod. v miestnosti M/223


28. 01. 2020 08.37 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci: Johannes Lankeit (Universität Paderborn)

Názov prednášky: Global smooth solutions in a two-dimensional chemotaxis system with logistic terms and initial data in L^1

Termín: 6.2.2020, 14:00 hod., M/223  


Stránka seminára