Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Ján Filo

vo štvrtok 17.5.2018 o 14:00 hod. v posluchárni M/223


11. 05. 2018 07.44 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci:  Ján Filo

Názov prednášky: Divergence free functions in a problem of the rotationally symmetric flow through a pipe-like domain with a moving boundary

Termín: 17.5.2018, 14:00 hod., M/223


Abstrakt:
The divergence free velocity field for a rotationally symmetric flow with a moving boundary is studied. A dependence of velocity components on the domain deformation is determined. The notion of a stream function for such problems is introduced.

Stránka seminára