Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z kognitívnej vedy - Penka Hristova (5.3.2019)

v utorok 5.3.2019 o 16:30 hod., v miestnosti I/23


01. 03. 2019 09.58 hod.
Od: Igor Farkaš

Prednášajúci:  Ass. Prof. Penka Hristova, PhD
(Department of Cognitive Science and Psychology, National Bulgarian University, Sofia)

Názov:  Representation of Relational Knowledge

Termín: 5.3.2019, 16:30 hod., I/23

Abstrakt:
Abstrakt je na stránke http://cogsci.fmph.uniba.sk/seminar/