Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie - Martin Takáč (1.10.2019)

v utorok 1.10.2019 o 16:30 hod. v miestnosti I/9


27. 09. 2019 09.02 hod.
Od: Igor Farkaš

Prednášajúci: doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.

Názov: From computational models of language and memory to digital humans

Termín: 1.10.2019, 16:30 hod., I/23


Abstrakt:
In this talk I'll present several computational models of phenomena related to language acquisition and knowledge representation in memory, which I have developed in the past years. I'll briefly show the application of this work in hyperrealistic embodied graphical simulations - digital personas.


Stránka seminára