Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z fyziky tuhých látok - Juraj Hašík (10.10.2019)

vo štvrtok 10.10.2019 o 14:00 hod. v posluchárni C


01. 10. 2019 12.27 hod.
Od: Richard Hlubina

Prednášajúci: Juraj Hašík (International School for Advanced Studies, Terst, Taliansko) 

Názov: Algoritmické derivovanie, alebo gradienty rýchlo a lacno: aplikácia na tenzorové siete v 2D

Termín: 10.10.2019, 14:00 hod., poslucháreň C


Abstrakt:
Štúdium frustrovaných magnetov, konkrétne ich exotických fáz ako sú spinové kvapaliny je otvorený problém. Tenzorové siete v 2D tvoria rodinu veľmi efektívnych variačných funkcií a sú jedným z mála učinných nástrojov pre štúdium frustrovaných spinov na mriežke. Problém je ich optimalizácia. Nedávny prelom [1] v tomto smere v podobe rýchleho výpočtu gradientov prostredníctvom algoritmického derivovania posúva hranice tenzorových sietí. Prv uvediem túto metódu, rozšírenú v komunite strojového učenia, a následne sa zameriam na exemplárny prípad frustrovaného magnetu: J1-J2 model na štvorcovej mriežke.

[1] Liao et. al, Phys. Rev. X 9, 031041 (2019).