Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z fyziky plazmy - Ľubomír Staňo (12.4.2018)

vo štvrtok 12.4.2018 o 13:00 hod. v miestnosti F2/51


09. 04. 2018 13.45 hod.
Od: Anna Zahoranová

Prednášajúci: Mgr. Ľubomír Staňo

Názov: Modifikácia polypropylénových membrán plazmou indukovaným očkovaním pre ich použitie ako separátorov v alkalických elektrolýznych článkoch

Termín: 12.4.2018, 13:00 hod., F2/51