Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z didaktiky informatiky - Karolína Mayerová (4.11.2019)

v pondelok 4.11.2019 o 14:00 v miestnosti I/32


31. 10. 2019 16.44 hod.
Od: Lucia Budinská

Oddelenie Didaktiky informatiky KDMFI Vás pozýva na prednášku

Prednášajúci: Mgr. Karolína Mayerová, PhD.

Názov: Didaktické predmety - organizácia a výzvy

Termín: 4.11.2019, 14:00 hod., I/32


Abstrakt:
Na seminári sa budem venovať predmetom Všeobecná didaktika a Školský manažment. V prvej časti bližšie opíšem, aké témy preberám a ako predmet hodnotím, ale aj aké aktivity so študentmi robím a aké kompetencie a zručnosti sa snažím v nich rozvíjať. Keďže na oba predmety chodia študenti rôznych zameraní a ročníkov, budem sa venovať aj tomu, aké to má pozitíva a negatíva a ako sa s takouto výzvou dá popasovať. Z minuloročných skúseností vyplynulo, že je na predmet Školský manažment dôležité pozývať hostí, preto by som v druhej časti seminára rada s vami diskutovala o tom, akí hostia by boli vhodní a prečo. Mojou snahou je viac prepojiť didaktické predmety, aby študenti nedostávali viackrát rovnaké informácie a aby učivo na seba nadväzovalo. Je preto vhodné, aby aj ďalší učitelia didaktických predmetov vedeli, čo sa približne kedy preberá na všeobecnom základe a vedeli na tom stavať. Ako príklad môžu slúžiť nové hárky na pozorovanie na praxi, o ktorých si na seminári tiež povieme.