Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z algebratickej teórie grafov - Mária Nedelová (7.12.2018)

v piatok 7.12.2018 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI


06. 12. 2018 08.29 hod.
Od: Martin Mačaj

Prednášajúci: Mária Nedelová (ZČU Plzeň)

Názov: Clasiffication of edge - transitive maps

Termín: 7.12.2018, 13:30 hod., M/XI


Abstrakt