Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z algebraickej teórie grafov - Robert Jajcay (4.10.2019)

v piatok 4.10.2019 o 13:30 hod., v miestnosti M/XI


02. 10. 2019 14.41 hod.
Od: Martin Mačaj

Prednášajúci: Róbert Jajcay

Názov: Discussion on packings of seven disjoint copies of the Hoffman-Singleton graph into $K_{50}$

Termín: 4.10.2019, 13:30 hod., M/XI