Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z algebraickej teórie grafov - Martin Mačaj (18.10.2019)

v piatok 18.10.2019 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI


16. 10. 2019 14.11 hod.
Od: Martin Mačaj

Prednášajúci: Martin Mačaj

Názov: On the order of C_3 and C-4 free graph

Termín: 18.10.2019, 13:30 hod., M/XI


Abstrakt:
We will discuss the bounds on the largest number of edges in a C_3 and C-4 free graph on n vertices with focus on subgraphs of the Hoffman-Singleton graph.