Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z algebraickej teórie grafov - Martin Mačaj (15.3.2019)

v piatok 15.3.2019 o 13:00 hod., v miestnosti M/IX


13. 03. 2019 13.27 hod.
Od: Martin Mačaj

Prednášajúci: Martin Mačaj

Názov:  Coherent configurations, association schemes and linear algebra

Termín: 15.3.2019, 13:00 hod., M/IX


Abstrakt:
We will consider coherent configurations and association schemes from the point of view linear algebra. In particular, we introduce Bose-Mesner algebras of commutative association schemes and their first and second standard bases.