Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie - Prof. Michael Heusener (5.,6.,7.,10.9.2018)

5.9., 6.9., 7.9., 10.9.2018 o 13:00 hod. v miestnosti M/126


31. 08. 2018 10.01 hod.
Od: Július Korbaš

Prednášajúci: Prof. Michael HEUSENER (Univ. Clermont Auvergne, France)

Názov:  REPRESENTATION SPACES OF KNOT GROUPS

Termín:  5.9., 6.9., 7.9., 10.9.2018, 13:00 hod., M/126


Informácie:  Július Korbaš, KAGDM FMFI UK