Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár Robotika SK - Marek Čorňák (1.2.2023)

v stredu 1.2.2023 o 17:30 hod. vo FabLab-e


24. 01. 2023 20.08 hod.
Od: Andrej Lúčny

Prednášajúci: Marek Čorňák (FEI STU)

Názov prednášky: Prirodzená interakcia človek – robot

Termín: 1.2.2023, 17:30 hod., FabLab, Vedecký park UK