Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár počítačového videnia - Martin Bujňák (14.5.2018)

v pondelok 14.5.2018 o 9:50 hod. v miestnosti I/23


04. 05. 2018 09.54 hod.
Od: Zuzana Černeková

Prednášajúci: RNDr. Martin Bujňák, PhD. (Capturing Reality)

Názov: Lokalizovanie fotografie v 3D priestore, automatická tvorba presného 3D modelu a state-of-the-art modernej fotogrametrie 

Termín: 14.5.2018, 9:50 hod., I/23


Abstrakt:
Intenzívny akademický a komerčný výskum, skvalitnenie a dostupnosť kvalitných fotoaparátov priniesol svoje ovocie v podobe robustných metód, ktoré dokážu vytvoriť vysoko presné 3D modely pomocou bežne dostupných prostriedkov : počítač + bežný fotoaparát/telefón.
V tejto prednáške Vám absolvent miestnej fakulty, RNDr.Martin Bujňák PhD., celosvetovo citovaný autor top-level vedeckých článkov, senior guru programátor a jeden zo zakladateľov slovenskej spoločnosti Capturing Reality, predstaví momentálny state-of-the-art v automatickej tvorbe 3D modelov z fotografií a laserových skenov. Ukáže, ako sa zmenili možnosti a aké sú nové výzvy, ktoré tým vznikli.
Predstaví taktiež ich softvérový vývojársky balík (RealityCapture Engine), ktorý umožňuje jednoducho použiť ich vlastné algoritmy pre automatickú kalibráciu kamier, vypočítať polohu a orientáciu, vypočítať 3D mesh, textúru a taktiež ponúka algoritmy na zjednodušenie scény, render a export.
Ukáže jednoduchosť použitia Engine a načrtne veľké množstvo výskumných a aplikačných tém, ktoré môžu zaujať ako akademických pracovníkov, tak aj študentov.