Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár ODI - Jakub Krcho (15.5.2023)

v pondelok 15.5.2023 o 14:00 hod.v miestnosti I 32


11. 05. 2023 19.07 hod.
Od: Mária Čujdíková

Prednášajúci: Mgr. Jakub Krcho

Názov prednášky: Hodnotenie žiakov v edukačnej robotike

Termín: 15.5.2023, 14:00 hod., I 32


Abstrakt: 
Edukačná robotika si roky hľadá miesto vo vyučovacom procese a snažíme sa ju v čo najväčšej možnej miere implementovať. Cieľom týchto snáh je rozvíjať zručnosti žiakov v oblasti informatiky a ďalších kompetencií, ako je manipulácia, komunikácia, spolupráca, kritické myslenie, či riešenie problémov. Aby sa v čo najväčšej miere využil edukačný potenciál týchto robotických stavebníc a robotov, je potrebné, aby vyučujúci stanovil vhodné špecifické vzdelávacie ciele hodiny, ktoré bude chcieť so svojimi žiakmi dosiahnuť. Ale ako môžeme (my učitelia) zistiť, či všetky nami vytvorené ciele žiaci dosiahli? Mieru naplnenia týchto cieľov môžeme sledovať napríklad pomocou hodnotenia. Tým, že je edukačná robotika relatívne mladou súčasťou vyučovacieho procesu, sú vytvorené metódy hodnotenia dostatočné aj pre edukačnú robotiku? V rámci seminára ODI prinesieme pohľad na tému nášho dizertačného výskumu, priblížime prvotné výsledky, ako aj plán na ďalšie etapy / fázy nášho výskumu.