Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár o výučbe informatiky nevidiacich žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania

v piatok 9.11.2018 o 8:45 hod. v miestnosti I/9


05. 11. 2018 22.10 hod.
Od: Ľudmila Jašková

Katedra základov a vyučovania informatiky FMFI UK a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK Vás pozývajú na 

Seminár o výučbe informatiky nevidiacich žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania

Termín konania: 9.11.2018, 8:45 - 14:30 hod. 

Miesto konania: I/9, FMFI UK


Bližšie informácie