Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Seminár KZVI - Ondrej Mikuláš (1.12.2017)

v piatok 1.12.2017 o 13:10 hod. v miestnosti I/32


27. 11. 2017 10.25 hod.
Od: Lucia Budinská

Prednášajúci: Mgr. Ondrej Mikuláš  (ZŠ Budkovce)

Názov: Výzvy a úspechy v Teach for Slovakia

Termín: 1.12.2017, 13:10 hod., I/32

Abstrakt:
Mgr. Ondrej Mikuláš vyštudoval informatiku na FMFI UK v Bratislave. Počas štúdia sa venoval organizácii matematických sústredení pre deti na základnej a strednej škole v o.z. Trojsten a SEZAM. Po štúdiu pracoval 2 a pol roka v Nórsku a Rumunsku ako dátový analytik. Túžba po osobnom angažovaní sa pre zlepšenie Slovenska ho priviedla do Teach for Slovakia. Aktuálne učí na Základnej škole v Budkovciach matematiku a informatiku na druhom stupni.

Na seminári predstaví program Teach for Slovakia, ktorého účastníci sa snažia naplniť víziu, aby všetky deti na Slovensku mali šancu v živote uspieť. Okrem cieľov programu a metód prípravy mladých ľudí na dva roky učenia v náročných podmienkach, budú prezentované úspechy a výzvy prednášajúceho.