Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Seminár KZVI - Milan Klement (1.12.2017)

v piatok 1.12.2017 o 9:50 hod. v miestnosti I/32


27. 11. 2017 10.03 hod.
Od: Lucia Budinská

Prednášajúci: doc. PhDr. Milan Klement, PhD. (Katedra technickej a informačnej výchovy)

Názov: Štúdium a projekty na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci

Termín: 1.12.2017, 9:50 hod., I/32

Abstrakt:
Doc. PhDr. Milan Klement, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci na Katedre technickej a informačnej výchovy. Je zároveň prodekanom pre informačné a vzdelávacie technológie. Na seminári predstaví svoje pracovisko a študijné programy, ktoré jeho katedra zastrešuje.