Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Seminár KZVI - Ľudmila Jašková, Natália Kováčová, Mária Stankovičová (8.12.2017)

v piatok 1.12.2017 o 9:50 hod. v miestnosti I/32


04. 12. 2017 11.31 hod.
Od: Lucia Budinská

Prednášajúci: Ľudmila Jašková, Natália Kováčová, Mária Stankovičová

Názov: Informatické úlohy pre nevidiacich žiakov sekundárneho vzdelávania

Termín: 8.12.2017, 9:50 hod., I/32

Abstrakt:
V prvej časti predstavíme učebné materiály z informatiky pre nevidiacich žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania a popíšeme proces ich tvorby. Vysvetlíme, čím sa líšia od učebných materiálov určených pre bežných žiakov a uvedieme niektoré postrehy získané počas ich overovania na hodinách informatiky.
 V druhej časti sa budeme venovať procesu tvorby úloh v rámci súťaže iBobor pre kategóriu Nevidiaci a analýze úspešnosti týchto žiakov v poslednom ročníku súťaže.