Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár KAFZM - Zuzana Rusnáková (18.4.2018)

v stredu 18.4.2018 o 14:50 hod. v posluchárni C


16. 04. 2018 08.08 hod.
Od: Mário Janda

Prednášajúci: Mgr. Zuzana Rusnáková

Názov: Diaľkové pozorovania vybraných meteorologických javov

Termín: 18.4.2018, 14:50 hod., poslucháreň C