Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár KAFZM - Vladimír Chudoba (3.4.2019)

v stredu 3.4.2019 o 14:50 hod. v posluchárni C


28. 03. 2019 14.59 hod.
Od: Roman Nagy

Prednášajúci: Mgr. Vladimír Chudoba

Názov: Vlastnosti vertikálnej veternej turbíny a jej využitie v slabých veterných podmienkach

Termín: 3.4.2019, 14:50 hod., poslucháreň C