Seminár KAFZM - Svetlana Stripajová (6.4.2017)

vo štvrtok 6.4.2017 o 14:50 hod. v posluchárni C


04. 04. 2017 15.27 hod.
Od: Mário Janda

Prednášajúca: Mgr. Svetlana Stripajová

Názov: Identifikácia hlavných faktorov seizmického pohybu v povrchových sedimentárnych štruktúrach

Termín: 6.4.2017, 14:50 hod., poslucháreň C