Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár KAFZM - Pavol Matlovič (5.12.2018)

v stredu 5.12.2018 o 14:50 hod. v posluchárni C


03. 12. 2018 08.09 hod.
Od: Roman Nagy

Prednášajúci: RNDr. Pavol Matlovič

Názov: Spektroskopia meteorov a fyzikálne vlastnosti meteoroidov

Termín: 5.12.2018, 14:50 hod., poslucháreň C