Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár KAFZM - Filip Michlík (17.4.2019)

v stredu 17.4.2019 o 14:50 hod. v posluchárni C


12. 04. 2019 20.24 hod.
Od: Roman Nagy

Prednášajúci: Mgr. Filip Michlík

Názov: Adjungovaná tomografia 3D lokálnych povrchových sedimentárnych štruktúr

Termín: 17.4.2019, 14:50 hod., poslucháreň C