Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár KAFZM - Filip Michlík (15.11.2017)

v stredu 15.11.2017 o 14:50 hod. v posluchárni C


13. 11. 2017 12.26 hod.
Od: Mário Janda

Prednášajúci: Mgr. Filip Michlík

Názov: Adjungovaná tomografia 3D lokálnych povrchových štruktúr

Termín: 15.11.2017, 14:50 hod., poslucháreň C