Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár KAFZM - Dávid Gregor (7.11.2018)

v stredu 7.11.2018 o 14:50 hod. v posluchárni C


04. 11. 2018 21.23 hod.
Od: Roman Nagy

Prednášajúci: Mgr. Dávid Gregor

Názov: Numerické modelovanie seizmických vĺn v poroelastickom prostredí

Termín: 7.11.2018, 14:50 hod., poslucháreň C