Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Rigorózna skúška - Mgr. Terézia Eckertová (9.11.2021)

v utorok 9.11.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


08. 11. 2021 12.49 hod.
Od: Beáta Svitková
Študijný program:  Fyzika
Uchádzač: Mgr. Terérzia Eckertová
Termín a miesto: 9.11.2021, 14:00, F1/364
Komisia: jadrová a subjadrová fyzika
Predseda komisie:prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.