Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Rigorózna skúška - Mgr. Mária Mériová (22.11.2021)

v pondelok 22.11.2021 o 14:00 hod. v miestnosti M/213


08. 11. 2021 13.13 hod.
Od: Beáta Svitková
Študijný program:  Informatika
Uchádzač: Mgr. Mária Mériová
Termín a miesto: 22.11.2021, 14:00, M/213
Komisia: informatika
Predseda komisie:doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.