Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Matfyzácky ples 2018 (13.1.2018)

v sobotu 13.1.2018 o 19:00 hod., Spoločenská sála Záhorská Bystrica


10. 11. 2017 10.00 hod.
Od: Soňa Gažáková

Program: 

  • CaK dychový komorný orchester
  • Vokálna skupina Vocalateé
  • Ján Hruška a syn
  • Hudobná skupina Anita
  • Škola tanca
  • Tombola
  • DJ Marek Pleva


Cena lístka
30 € / študent 15 €
V cene lístka je zahrnutá večera, hudba, vystúpenia, tombola, …
Lístky je možné rezervovať u pani S. Gažákovej, FMFI UK, miestnosť F1-116, klapka 774, gazakova@fmph.uniba.sk, 02/60295774 

Doprava na ples: Príchod MHD autobus 37. Odchod možnosť nahlásenia na viac-miestny taxík. Nahlasovanie na odvoz je možné aj pred plesom aj počas plesu.

Niečo z histórie:

V roku 2018 sa bude konať 10. ročník Plesu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.  Do roku 1980 prebehlo na Prírodovedeckej fakulte a neskôr Matematicko-fyzikálnej fakulte UK (predchodcovia FMFI UK) 19 ročníkov. Takže ples má dlhodobú históriu a od roku 2005 budujeme iba novodobú históriu plesov. Predpokladáme účasť 150 plesujúcich učiteľov, vedcov, zamestnancov, aktívnych študentov ako aj absolventov Fakulty.