prof. Hromkovič: Historické úryvky z vývoja konceptov a pojmotvorby v informatike (28.2.2017)

v utorok 28.2.2017 o 17:45 hod. v Aule Magna v budove FIIT STU


16. 02. 2017 22.43 hod.
Od: Rastislav Královič

FMFI UK a FIIT STU organizujú sériu prednášok prof. Hromkoviča (ETH Zurich) "Historické úryvky z vývoja konceptov a pojmotvorby v informatike"

Prvá prednáška zo série bude v utorok 28. februára 2017 o 17.45 hod. v Aula Magna v budove FIIT STU. 

Sylabus prednášok: 
Význam pojmotvorby vo vede a rola matematiky a informatiky v kontexte vývoja vedy.
Čo je informácia? Od Shannona ku Kolmogorovi a čo sme vlastne dosiahli a čo nie.
Čo je algoritmus a ako definovať hranice automatickej vyčísliteľnosti.
Od Turinga po kvantové počítače.
Čo je nekonečno a teória vyčísliteľnosti ako redukovateľnosť alebo neredukovateľnosť nekonečnej mnohotvárnosti v špecifikácii problémov na konečnú veličinu a hranice matematiky ako výskumného nástroja.
Ako merať výpočtovú obtiažnosť problémov.
Ako definovať hranicu praktickej vypočítateľnosti alebo je tato hranica vôbec robustne definovateľná?
Senzibilita problémov, ako čarovať v algoritmike a ako sa povzniesť sa nad fyzikálne nerealizovateľné množstvo práce. 

Predpoklady pre poslucháčov:
známe pojmy a koncepty: abeceda, slová, jazyky, rozhodnuteľné problémy, optimalizačné úlohy, elementárna logika, diskrétna matematika (kombinatorika, grafy), elementárna pravdepodobnosť v spočítateľných pravdepodobnostných priestoroch

Bližšie informácie