Prednáška z robotiky: Samojazdiace automobily - Peter Onruška (5.4.2017)

v stredu 5.4.2017 o 17:30 hod. v FabLab-e v budove Vedeckého parku UK


26. 03. 2017 21.35 hod.
Od: Andrej Lúčny

Prednášajúci: Peter Ondrúška (absolvent doktorandského štúdia robotiky na Univerzite v Oxforde, kde pracoval na projekte Robotcar)

Názov: Samojazdiace automobily

Termín: 5.4.2017, 17:30 hod., FabLab, Vedecký park UK, Mlynská dolina