Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Post-doktorandské pozície na FMFI UK

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky ponúka pozície post-doktorandov pre absolventov PhD štúdia z celého sveta.


11. 04. 2019 08.00 hod.
Od: Robert Jajcay

FMFI ponúka 1-ročné pozície (zmluva na dobu určitú) s možnosťou predĺženia o rok a s platom 1200 euro mesačne. Pozície sú otvorené pre každého, kto získal titul PhD v septembri 2015 a neskôr, kdekoľvek na svete, okrem absolventov FMFI UK a pridruženého programu z akadémie.  

Prihlášky zasielajte na adresu:

doc. RNDR. Robert Jajcay, DrSc.
Prodekan pre doktorandské štúdium
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava

Prihláška musí obsahovať: 

  • úvodný list kandidáta
  • životopis kandidáta s dôrazom na doterajšie výsledky
  • fotokópiu PhD. diplomu
  • odporúčací list
  • rámcový projekt navrhovaného výskumu a informáciu o tom, s kým plánuje kandidát na fakulte spolupracovať
  • vyjadrenie potenciálneho hostiteľa alebo hostiteľky z FMFI UK.  

Termín na podávanie prihlášok: 30.6.2019

Predpokladný termín nástupu: 1.10.2019


Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=yD8XZISCe40