Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Piatkový seminár z fyziky - Juraj Hašík (16.12.2016)

v piatok 16.12.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272


12. 12. 2016 10.01 hod.
Od: Peter Markoš

Prednášajúci: Juraj Hašík (SISSA, Trieste)

Názov: Tenzorové siete

Termín: 16.12.2016, 14:00 hod., F2/272


Abstrakt:

Tenzorové siete a algoritmy formulované v ich reči patria medzi moderné numerické četódy na riešenie problémov (nielen) v rámci fyziky tuhých látok. Uvedieme formalizmus tenzorových sietí a ich grafickú reprezentáciu. Ukážeme si, prečo je dobrý nápad zvoliť ako Ansatz vlnovú funkciu v podobe tenzorovej siete. Následne sa zameriame na výpočet stredných hodnôt pozorovateľných veličín na stavoch spinových 2D systémov. Ako príklad uvedieme výsledky pre dva stavy, ktoré sa prirodzene núkajú na popis v jazyku tenzorových sietí - AKLT stav pre spin S = 2 a RVB stav pre S = 1=2 na štvorcovej mriežke.