Piatkový seminár fyziky - Václav Janiš (15.2.2017)

netradične v stredu 15.2.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272


09. 02. 2017 10.17 hod.
Od: Peter Markoš

Prednášajúci: Václav Janiš (Fyzikální ústav AV ČR Praha)

Názov: Elektronové korelace v kovech: spektrální funkce, magnetická susceptibilita a specifické teplo Andersonovy příměsi

Termín: 15.2.2017, 14:00 hod., F2/272


Abstrakt:

Elektronové korelace podstatným způsobem ovlivnují nízkoteplotní chování Fermiho kapaliny v kovech. Jejich vliv lze pozorovat na různých termodynamických veličinách. Konzistentní mikroskopický popis vyžaduje, aby se elektronové korelace v termodynamicky ekvivalentních veličinách projevovaly kvalitativne stejným způsobem. V prednášce budeme nejdříve analyzovat nedostatky standardní, plne selfkonsistentní teorie Bayma a Kadanoffa a ukážeme, že na ní založené približné metody narušují zákon zachování náboje. V druhé části predstavíme alternativní konstrukci termodynamicky konsistentního popisu elektronových korelací založené na dvoučásticové selfkonsistenci odvozené z parketových rovnic. Na příkladu Andersonovy příměsi a Kondove efektu potom demonstrujeme, že tento prístup dává kvalitativně správnou Kondovu asymptotiku jak ve spektrální funkci, tak v magnetické susceptibilitě a specifickém teple.