Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Otvorený list Informatickej sekcie ku situácii na FIIT STU

Dňa 13.1.2020 Informatická sekcia FMFI UK po zasadnutí ku situácii na FIIT STU zaslala rektorovi STU prof. Ing. Miroslavovi Fikarovi otvorený list s nasledujúcim znením.


13. 01. 2020 15.27 hod.

Vážený pán rektor,

Informatická sekcia Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave so znepokojením sleduje situáciu na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Dianie na fakulte, ktoré vyvrcholilo výpoveďou profesorke Márii Bielikovej, podľa nášho názoru prekračuje hranice akademickej kultúry aj ľudskej slušnosti. Vedenie FIIT týmto konaním nielen ohrozuje povesť vlastnej fakulty, ale zároveň oslabuje dôveryhodnosť celej akademickej komunity na Slovensku.  

Prof. Bieliková je jednou z vedúcich osobností slovenskej informatiky, pre viacerých z nás je aj spolupracovníčkou vo vedeckých a vzdelávacích projektoch. Jej prínos k výchove študentov v oblasti informatiky je neodškriepiteľný. Považujeme za nepochopiteľné, že vedenie FIIT takýmto spôsobom zaobchádza so svojimi kľúčovými zamestnancami. Používanie okamžitých výpovedí pred skončením riadneho vyšetrovania a bez ohľadu na výsledky dlhodobého pôsobenia, či bežiace vedecké a pedagogické projekty, nepatrí podľa nášho názoru do univerzitného prostredia.

Vážený pán rektor, dúfame že využijete všetky dostupné prostriedky na upokojenie situácie na Fakulte informatiky a informačných technológií.

Informatická sekcia Fakulty matematiky, fyziky a informatiky

Univerzity Komenského v Bratislave