Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Opustil nás docent Gašparík

Vo veku 81 rokov nás v utorok 21.11.2023 opustil náš kolega doc. RNDr. Vladimír Gašparík, CSc. z Katedry experimentálnej fyziky.


25. 11. 2023 09.28 hod.
Od: Daniel Ševčovič

S veľkým zármutkom oznamujeme, že 21. novembra nás vo veku 81 rokov navždy opustil náš ďalší vzácny kolega doc .RNDr. Vladimír Gašparík, CSc. z Katedry experimentálnej fyziky našej fakulty. Dlhé roky na prelome milénia pôsobil ako vedúci katedry fyziky tuhých látok. Významnou mierou sa zaslúžil o vybudovanie špičkových fyzikálnych laboratórií na našej fakulte. Odborný život zasvätil štúdiu tuhých látok, výskumu supravodivosti materiálov a fyzike tenkých vrstiev. Podieľal sa na výchove úspešných študentov, z ktorých mnohí pôsobia na našej fakulte a rozvíjajú jeho vedecký odkaz. 

Odchodom docenta Gašparíka stráca naša fakulta dobrého a pracovitého človeka. 

Posledná rozlúčka s docentom Vladimírom Gašparíkom bude vo štvrtok 30. 11. 2021 o 12:00 hod. na cintoríne v Slávičom údolí. 

Česť jeho pamiatke! 

Daniel Ševčovič