Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Olympionici ocenení na pôde fakulty

Úspešní riešitelia matematickej olympiády, fyzikálnej olympiády a olympiády v informatike opäť ocenení na pôde fakulty.


20. 06. 2024 21.42 hod.
Od: Zuzana Chladná

V pondelok 17.6.2024 sme v posluchárni B na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky opäť privítali približne 80 úspešných riešiteľov krajských kôl matematickej olympiády (kategórie B, C, Z9), fyzikálnej olympiády (kategórie B, C, D, E) a  olympiády v informatike (kategória B). Cieľom týchto stretnutí nie je len odovzdať úspešným riešiteľom malú odmenu v dôstojnom prostredí. Našou snahou je umožniť účastníkom olympiád spoznať svojich súperov zo súťaže s nádejou, že si medzi týmito ľuďmi s podobnými záujmami, nájdu nových priateľov. No a v neposlednom rade sa snažíme  prostredníctvom týchto stretnutí oboznámiť talentovaných študentov základných a  stredných škôl  s našou fakultou,  miestom, kde v budúcnosti môžu ďalej rozvíjať svoj talent v matematike, fyzike alebo informatike.  

Pro úvodnom príhovore doc. Zuzany Chladnej, privítal prítomných študentov dekan fakulty FMFI UK, prof.Daniel Ševčovič. Vyjadril v ňom prianie stretnúť sa s týmito talentovanými študentmi nielen pri slávnostnom odovzdávaní diplomov, ale aj počas ich vysokoškolského štúdia na FMFI UK.

V spolupráci s propagačným oddelením fakulty, Regionálnym úradom školskej správy v Bratislave, predsedami krajských komisií jednotlivých súťaží a hlavne našich sponzorov firmy Slovenské elektrárne, a.s. (hlavný sponzor) a firiem ProRateMicrostep-MIS sme pre úspešných riešiteľov pripravili diplomy a vecné ceny. Ceny študentom odovzdali predsedovia krajských komisií Dr. Martin Kollár (predseda KK MO), Mgr. Ľubica Letanovská (presedkyňa KK FO),  Dr. Michal Anderle (zástupca OI), a zástupcovia firmy Slovenské elektrárne.

V  časti stretnutia sme pripravili  v spolupráci so združením Trojsten  pre účastníkov stretnutia šifrovaciu hru v areáli FMFI. Hry sa zúčastnilo 16 trojčlenných družstiev. Ich cieľom bolo v čo najkratšom čase vyriešiť šesť šifier, ktoré boli umiestnené v rôznych častiach fakulty. Tri najrýchlejšie tímy odmenilo združenie Alumni FMFI vecnými cenami. Akcia prebehla v priateľskej atmosfére, súťažiaci si hru naplno užívali a bojovali až do posledných sekúnd.

Veríme, že tradíciu týchto stretnutí a kontakt s talentovanou mládežou v oblasti matematiky, fyziky a informatiky sa nám podarí udržať aj v budúcom školskom roku. 

Fotogaléria z podujatia