Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborní asistenti na matematické katedry (výberové konania)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konania na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru algebry a geometrie, na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky a na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s nástupom v januári a februári 2021


08. 10. 2020 15.10 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová