Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce - Ján Ivančo (17.9.2018)

v pondelok 17.9.2018 o 13:00 hod. v posluchárni C


06. 09. 2018 10.39 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že  

sa dňa 17. septembra 2018 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13,00 hod. uskutoční obhajoba doktorskej dizertačnej práce  Ing. Jána Ivanča, PhD. na tému:

"Electronically functional molecular films and related interfaces"

Na obhajobu Vás srdečne pozývame.