Nuleárny seminár - Dušan Štefánik (14.6.2017)

v stredu 14.6.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


08. 06. 2017 12.54 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Cás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti.


Prednášajúci: Mgr. Dušan Štefánik, PhD

Názov: Zakázané beta rozpady a antineutrínové spektrá z jadrových reaktorov

Termín: 14.6.2017, 14:00 hod., zasadačka KJFB (F1/364)


Abstrakt:
Na seminári prediskutujeme zakázané beta prechody a tvar ich spektier a ich odlišnosť od dovolených beta prechodov. Uvedieme metódy na výpočet spektier antineutrín zo štiepenia aktinoidov. Oboznámime sa so súčasným stavom problematiky anomálie reaktorových antineutrín, ktorá vyplýva z experimentálneho deficitu toku antineutrín oproti teoretickým očakávaniam. Ukážeme, ako môžu zakázané beta prechody vplývať na určenie antineutrínového štiepneho spektra.