Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Nukleárny seminár - Stanislav Tokár (4.7.2019)

vo štvrtok 4.7.2019 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364


27. 06. 2019 12.07 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 

Prednášajúci: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc. 

Názov:  O európskej (a svetovej) stratégii v časticovej fyzike – závery sympózia v Granade, máj 2019

Termín: 4.7.2019, mimoriadne 10:00 hod., zasadačka KJFB (F1/364)

Abstrakt:
Je daná analýza súčasného stavu časticovej fyziky po ukončení LHC Run 2. Sú diskutované otázky o tom aké sú perspektívy výskumu v súčasnej časticovej fyzike z hľadiska experimentu. Bude diskusia o budúcich (post LHC) urýchľovačových projektoch, o ich návrhoch a posúdení ich možností. Diskusia o slovenskej pozícii v tejto otázke je vítaná.