Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Nukleárny seminár - Pavol Mošať (11.4.2018)

v stredu 11.4.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


06. 04. 2018 11.12 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 

Prednášajúci: Mgr. Pavol Mošať

Názov: Meranie celkových kinetických energií fragmentov zo spontánneho štiepenia 255; 256; 258Rf

Termín: 11.4.2018, 14:00 hod., zasadačka KJFB (F1/364)


Abstrakt:
Spontaneous fission of 255Rf, 256Rf and 258Rf was studied at SHIP in GSI Darmstadt. The isotopes were produced in fusion–evaporation reactions 50Ti+207;208Pb and 50Ti+209Bi and implanted into the focal plane silicon detector of SHIP detection setup. The deficit in the measured fragments energies was evaluated as a function of implantation depth of evaporation residues in the detector for 252No. This correction was applied to obtain the mean total kinetic energies of 255Rf, 256Rf and 258Rf.