Nukleárny seminár - Pavol Bartoš (15.3.2017)

v stredu 15.3.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


14. 03. 2017 14.18 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 

Prednášajúci:  Mgr. Pavol Bartoš, PhD. 

Názov: Top kvarková fyzika na Tevatrone 

Termín: 15.3.2017, 14:00 hod., F1/364 


Abstrakt: 
Prednáška bude oboznamením so stále aktuálnymi výsledkami z experimentov CDF a D0 na Tevatrone. Tevatron bol urýchľovač, v ktorom dochádzalo k zrážkam protónu a antiprotónu pri energii 1.96  TeV. V roku 1995 tu bol objavený top kvark. Napriek tomu, že program protón-antiprotonóvych zrážok bol ukončeny v roku 2011, experimenty CDF a D0 stále produkujú hodnotné výsledky.