Nukleárny seminár - Oliver Majerský (3.5.2017)

v stredu 3.5.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


28. 04. 2017 08.37 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti


Prednášajúci: Mgr. Oliver Majerský 

Názov: Identifikácia hadrónových rozpadov vysoko-energetických top kvarkov a W bozónov na experimente ATLAS 

Termín: 3.5.2017, 14:00 hod., zasadačka KJFB (F1/364)


Abstract:
S narastajúcou energiou pp zrážok na LHC sa zvyšuje pravdepodobnosť produkcie top kvarkov pri vysokých hybnostiach (viac ako 300 GeV), pri ktorých efektivita bežných metód rekonštrukcie top kvarku začína byť nedostačujúca v dôsledku zmenšujúcej sa priestorovej separácie jeho rozpadových produktov. V prezentácii ukážeme metódy pre rekonštrukciu hadrónových rozpadov vysokoenergetických top kvarkov, ktoré sú založené na zachytávaní rozpadových produktov v jednom jete s veľkým polomerom a následnom skúmaní štruktúry tohto jetu za účelom rozlišovania top kvarkov od QCD pozadia.