Nukleárny seminár - Miroslav Pikna (10.5.2017)

v stredu 10.5.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


04. 05. 2017 11.38 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Prednášajúci: RNDr. Miroslav Pikna, PhD.

Názov: Meranie mobility iónov pre ALICE TPC upgrade

Termín: 10.5.2017, 14:00 hod., zasadačka KJFB (F1/364)


Abstrakt:

V rámci inovácie ALICE TPC je plánované aj jej značné zrýchlenie. Na splnenie tohto cieľa je treba zrýchliť elektroniku, nahradiť readout komory komorami so samobránovacou schpnosťou a použiť pracovný plyn s väčšou driftovou rýchlosťou elektrónov a iónov. Jednou z úloh, ktorú mala riešiť v rámci kolaborácie ALICE naša skupina (KJFB FMFI UK), bolo zmerať mobility iónov v zmesiach vzácnych plynov s prímesou CF4.

Na tento účel bola postavená špeciálna driftová komora s presne definovaným driftovým priestorom vymedzeným vstupnou a výstupnou mriežkou. Oblak iónov bol generovaný v proporcionálnej komôrke. Po prejdení driftového priestoru boli ióny zberané na zbernej elektróde iónov. Doba driftu iónov bola meraná pomocou digitálneho osciloskopu. Štart impulz bol braný zo vstupnej mriežky a stop impulz zo zbernej elektródy iónov. Zo známej dĺžky a doby driftu je možné stanoviť driftovú rýchlosť a následne mobilitu iónov.

Na otestovanie metodiky boli týmto spôsobom zmerané mobility v zmesiach plynov so známymi mobilitami iónov a porovnané s výsledkami z literatúry. Následne boli zmerané mobility v zmesiach Ar + CF4 a Ne +CF4. Metodika a namerané výsledky budú diskutované počas semináru.