Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Nukleárny seminár - Miroslav Ješkovský (10.4.2019)

v stredu 10.4.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


04. 04. 2019 10.34 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 

Prednášajúci: RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD.

Názov:  Súčasný stav IBA analýz v CENTA laboratóriu

Termín: 10.4.2019, 14:00 hod., zasadačka KJFB (F1/364)

Abstrakt:
Pod pojmom IBA (ion beam analysis) rozumieme techniky, ktoré pri analýze vzoriek využívajú interackiu urýchlených iónov (často na MeV energie) s látkovým prostredím. Patria sem techniky ako PIXE (particle induced X-ray emission), NRA (nuclear reaction analysis), RBS (Rutherford back-scattering) a ERDA (elastic recoil detection analysis), ktoré sa často používajú na nedeštruktívnu analýzu a niektoré z nich boli úspešne implementované v CENTA laboratóriu. Seminár bude zameraný na oboznámenie poslucháčov s experimentálnym zariadením používaným na IBA analýzy. Budú tiež prezentované výsledky najnovších meraní analyzovaných vzoriek životného prostredia, historických artefaktov ale taktiež prvé výsledky analýzy nanovrstiev na polovodičových materiáloch.