Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Nukleárny seminár - Martin Venhart (2.10.2019)

v stredu 2.10.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


26. 09. 2019 10.19 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 

Prednášajúci: Mgr. Martin Venhart, PhD. (vedecký pracovník FÚ SAV Bratislava)

Názov:  Nepárne isotopy zlata: triaxiálne atómové jadrá a tvarová koexistencia

Termín: 2.10.2019, 14:00 hod., zasadačka KJFB (F1/364)

Abstrakt:
Triaxiálne atómové jadrá sú deformované bez zachovania axiálnej symetrie. Bude predstavená metóda identifikácie takýchto jadier na základe spektra ich excitovaných stavov. Izotopy zlata s nepárnym hmotnostným číslom predstavujú jednu z najlepšie preštudovaných izotopických reťazcov. Na základe komplexnej systematiky ich vzbudených stavov možno demonštrovať ich triaxialitu ako aj fenomén tvarovej koexistencie.

Prezentované budú výsledky skupiny z Oddelenia jadrovej fyziky FÚ SAV, ktoré boli v uplynulých rokov získané pomocou spektrometra TATRA na zariadení ISOLDE v CERNe, v cyklotrónovom laboratóriu Univerzity v Jyväskylä (Fínsko) a iThemba Labs (Kapské mesto, Južná Afrika).